Bc. Iveta Smýkalová

Diplomová práce

Informovanost všeobecných sester o Evidence-Based Practice

Nurses\'s\' awareness about Evidence-Based Practice
Anotace:
Cíl: Diplomová práce se zabývala informovaností všeobecných sester o EBP. Cílem diplomové práce bylo především zjistit, zda je úroveň informovanosti vyšší na oddělení intenzivní péče, nebo na standardním oddělení. Přičemž u obou skupin byly následně porovnávány názory a postoje k EBP. Kromě typu oddělení byla informovanost, názory a postoje porovnávány i dle délky praxe a vzdělání. Metodika: kvantitativní …více
Abstract:
Aim: The thesis deals with Nurses's awareness about Evidence-Based Practice. The main aim of the thesis was found out, if is nurses´s awareness higher at the intensive care unit or standard department. In both groups were compared also opinions and attitudes towards Evidence-Based Practice. Besides of the type of department were awareness, opinions and attitudes towards Evidence-Based Practice compared …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Edita Pešáková, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta