Markéta FARNÍKOVÁ

Bakalářská práce

Prevence lékových chyb v ošetřovatelství - praxe založená na důkazech

Prevention of medication errors in nursing practice - evidence based practice
Anotace:
Cíl: Hlavním cílem práce bylo zmapovat světovou literaturu s tematikou prevence lékových chyb. Z dostupných zdrojů vybrat nejlepší důkazy a doporučení vedoucí k prevenci lékových chyb. A najít odpověď na výzkumnou otázku: Existují evidence based intervence nebo klinická doporučení vedoucí k prevenci lékových chyb u hospitalizovaných pacientů? Dílčími cíli bylo vypracovat přehled validních studií s …více
Abstract:
Objectives: The main aim of this thesis was to map the world literature with the theme of medication erorr prevention. Select the best evidence and recommendations to prevent medication errors from available sources. And to find the answer to the research question: Are there evidence-based interventions and recommendations to prevent medication erorrs among hospitalized patiens? Partial goals were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ilona Plevová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FARNÍKOVÁ, Markéta. Prevence lékových chyb v ošetřovatelství - praxe založená na důkazech. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta