Bc. Jana Peschková

Bakalářská práce

Interaktivita jako nástroj popularizace vědy - případová studie science centra iQLANDIA

Interactivity as a tool for science popularization - case study of the iQLANDIA science center
Anotace:
Tato práce se zabývá interaktivními exponáty ve science centru iQLANDIA. Cílem práce je podrobně prozkoumat prostředí science centra a zhodnotit jeho funkce. Důraz je zde kladen na interaktivitu, která odlišuje instituci science centra od dalších vzdělávacích institucí.
Abstract:
This thesis deals with interactive exhibits in science center iQLANDIA. Aim of this work is to examine science center in detail and explore its functions. There is emphasis on interactivity, which differentiate science center and other educational institution.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta