Mgr. Monika BROULÍKOVÁ

Disertační práce

Science centra: vznik, poslání, proměny - zaměřené na science centrum Techmania

Science Centers: establishment, mission, changes - focused on Techmania Science Center
Anotace:
Předložená disertační práce nese název "Science centra: vznik, poslání, proměny zaměřené na science centrum Techmania". Již z pojmenování můžeme stručně identifikovat tři pojednávané klíčové oblasti. První část - teoretická - je rozdělena do pěti cílů a zabývá se především evropskými a americkými science centry, protože jsou pro kulturní genezi Techmanie nejpodstatnější. Byl definován termín "science …více
Abstract:
The title of this dissertation is "Science Centers: establishment, mission, changes - focused on Techmania Science Center". As the title itself suggests there are three main areas the paper deals with. The first part of the dissertation is theoretical and it is divided into five sections. This dissertation deals mainly with European and American science centers, because they are most important for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BROULÍKOVÁ, Monika. Science centra: vznik, poslání, proměny - zaměřené na science centrum Techmania. Plzeň, 2015. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/