Theses 

Rozbor procesu hodnocení zaměstnanců – Bc. Jan Petřík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Bc. Jan Petřík

Bakalářská práce

Rozbor procesu hodnocení zaměstnanců

An Analysis of the Employee Appraisal Process

Anotace: Předmětem bakalářské práce je problematika hodnocení pracovníků v konkrétní firmě, univerzální obchodní bance, registrované a vykonávající činnost v ČR. Cílem práce je popsat a analyzovat současný systém hodnocení pracovníků v této organizaci a na základě zjištěných nedostatků navrhnout opatření ke zlepšení procesu. První, teoretická část, shrnuje teoretické poznatky, týkající se hodnocení pracovníků, včetně zmínění historického vývoje a současného pojetí, popisu jednotlivých metod a jejich členění, popis realizace procesu hodnocení a zmíněny jsou i nejčastější chyby při hodnocení. Druhá část obsahuje analýzu hodnocení pracovníků v konkrétní bance. V závěrečné části práce byla formulována doporučení ke zlepšení dosavadního způsobu hodnocení pracovníků.

Abstract: This bachelor thesis subject deals with the issues of employee appraisal in a particular company – a universal commercial bank, incorporated and operating in the Czech Republic. The objective of the thesis is to give a description and an analysis of the current employee appraisal system in that organisation and, based on the indentified shortcomings, to suggest measures to improve the process. The first, theoretical, part provides a summary of theoretical knowledge regarding employee appraisal, including also the historical development and contemporary concepts, a description of separate methods and their classification, and, description of the appraisal process implementation, while noting on the mistakes most frequently occurring during appraisals. The second part presents an analysis of employee appraisal in the particular bank, definitions of the key applied approaches, and, a description of the process itself. The final part of the thesis gives a description of the weaknesses and sets down recommendations as to how the existent manner of the employee appraisals could be improved.

Klíčová slova: Hodnocení pracovníků, řízení pracovního výkonu, hodnotící rozhovor, MBO, lidské zdroje. Appraisal of employees, performance management process, evaluative interview, human resources.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 22:08, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz