Theses 

Žena a klimakterium – Olga ČÍHALOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Olga ČÍHALOVÁ

Bakalářská práce

Žena a klimakterium

Woman and climacterium

Anotace: Přehledová bakalářská práce je zaměřena na problematiku klimakteria u ženy. První kapitola přibližuje vznik termínu klimakterium, definuje charakteristiku, fyziologii a také příznaky klimakteria a možnosti objektivizace klimakterického syndromu. Druhá kapitola se zabývá možnostmi alternativní léčby. Je tvořena zejména klinickými studiemi a jejich výsledky, které byly v dané oblasti zjištěny a které pojednávají o účinnosti těchto metod. Třetí závěrečná kapitola předkládá poznatky o hormonální terapii v klimakteriu. Je převážně zaměřena na indikace, kontraindikace a rizika hormonální léčby. Zmínka je také o Tibolonu jako alternativě hormonální léčby.

Abstract: This thesis is focused on menopause issues of women. The first chapter skids the origins of the term menopause, it defines its characteristic, physiology, symptoms and possibilities of objectification of menopause syndrome as well. The second chapter deals with possibilities of alternative treatment methods. It is composed of clinical studies and its results, which were found out and which discuss effectiveness of those methods. The last third chapter presents knowledge of hormonal therapy of menopause. It is mostly focused on indications, contraindications and risk of hormonal therapy. There is also mentioned Tibolon as an alternative hormonal therapy.

Klíčová slova: klimakterium, klimakterický syndrom, příznaky, alternativní léčba, hormonální léčba

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Renata Hrubá

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd

Jak správně citovat práci

ČÍHALOVÁ, Olga. Žena a klimakterium. Olomouc, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 01:52, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz