Theses 

Klimakterický syndrom a alternativní metody jeho zvládání – Petra HANUŠOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Petra HANUŠOVÁ

Bakalářská práce

Klimakterický syndrom a alternativní metody jeho zvládání

Climacteric syndrome and methods of his coping

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na míru využití alternativních metod ke zvládání klimakterického syndromu. Práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část se zabývá charakteristikou klimakteria a s ním spojenými příznaky, a také diagnostikou klimakterického syndromu. Dále se zabývá léčbou klimakterických obtíží, a to jak hormonální, tak především různými druhy alternativní léčby. Praktická část je zaměřena na zjištění, do jaké míry ženy v klimakteriu využívají alternativních metod ke zmírnění klimakterických obtíží. Jaké alternativní metody využívají, a kdo je ovlivnil při jejich výběru. Součástí praktické části je i míra využití hormonální substituční terapie. Průzkum byl realizován pomocí dotazníku, rozdaného ženám ve věku 45 ? 56 let.

Abstract: Bachelor thesis is focused on the utilization rate of alternative methods to manage climacteric syndrome. The work is divided into two parts. The theoretical part deals with characteristics of climacterium and with it associated symptoms, and diagnosis of climacteric syndrome. It also deals with the treatment of climacteric symptoms, both hormonal and especially various types of alternative treatments. The practical part is focused on finding to what extent women in menopause use alternative methods to alleviate climacteric symptoms. What alternative methods are used, and who influenced them in their choice. The practical part is the utilization of hormone replacement therapy. The survey was conducted using a questionnaire, that was distributed to women aged 45-56 years.

Klíčová slova: klimakterium, klimakterický syndrom, alternativní léčba, hormonální substituční léčba

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ivana Lamková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

Jak správně citovat práci

HANUŠOVÁ, Petra. Klimakterický syndrom a alternativní metody jeho zvládání. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 22:48, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz