Lucie BUŇÁTOVÁ

Bakalářská práce

Step aerobik jako rekreační pohybová aktivita (multimediální DVD)

Step aerobic as recreational physical activity (multimedia DVD)
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na step aerobik. Hlavní cílem práce je vytvoření komplexního multimediálního DVD určeného pro začátečníky a mírně pokročilé cvičence. Video obsahuje nejčastěji používané kroky a jejich kombinace ze skupiny low impact. Nejdůležitější částí videa je ukázka správného provedení v souladu s odpovídajícím popisem kroků. Vytvořené DVD může poskytnout potřebné informace všem zájemcům …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on step aerobics. The main goal of paper is to create a complex multimedia DVD designed for beginners and moderately skilled exercisers. The video contains the most commonly used steps and their combination from the low impact group of steps. The most important part of the video is a demonstration of the correct execution in accordance with the corresponding description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Kalistová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUŇÁTOVÁ, Lucie. Step aerobik jako rekreační pohybová aktivita (multimediální DVD). Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.