Bc. Zuzana Pánková

Bakalářská práce

Fondy veřejné vysoké školy

The Funds of Public University
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zmapovat fondovní hospodaření veřejné vysoké školy, jeho systém a pravidla tvorby a užití těchto fondů. V první části práce se zaměřuji na samotné finanční hospodaření veřejných vysokých škol. Druhá část pak pojednává o fondech veřejných vysokých škol, a to jak na úrovni celouniverzitní, tak fakultní. Ve třetí části rozebírám systém, pravidla tvorby a užití Stipendijního fondu …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to clarify the funds economy of public universities, its system and rules of creating and using of these funds. In the first part I focus on financing of public universities. Second part is dealing with the funds of public university, both at the university and faculty level. In the third part I analyze the system, rules of creating and using of Scholarship Fund of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta