Mgr. Lenka Lelitovská

Diplomová práce

Sociální dialog v českém pracovním právu a jeho limitující faktory

The Social Dialogue in the Czech Labour Law and its Limiting Factors
Anotace:
Ve své práci jsem se snažila charakterizovat sociální dialog a faktory, které ho limitují, a také vystihnout současné problémy tohoto institutu ve všech jeho mezích. Sociální dialog u nás nepatří k institutům, které by měli v právní úpravě, ale i v povědomí veřejnosti dlouhou tradici. Také pojmenování a charakteristika jednotlivých součástí kolektivního pracovního práva je v našich podmínkách často …více
Anotace:
onomické, tak i jiných oblastí. Tento rámec je při vyjednávání často opomíjen a je to právě on, který poskytuje při vyjednávání největší prostor a nejméně omezuje. Záleží jen na jednotlivci, zda má požadované předpoklady, zda se bude dále vzdělávat a vyvíjet. Je to část sociálního dialogu, která je nejvíce otevřená, ale bohužel v našich podmínkách nesmírně podceňovaná. A pro český sociální dialog představuje …více
Abstract:
In my work I have tried to characterize the social dialogue and its limiting factors and also comprehend contemporary problems of this institute in all its limits. The social dialogue in our country does not belong to institutes which would have a long tradition not only in the legislative adjustment but also in public knowledge. Terms and characterization of component parts of colective labour law …více
Abstract:
preconditions, further educates himself and develops. This is a part of the social dialogue which is the most opened but regrettably very underestimated. And it represents huge limits for the Czech social dialogue. As it results from the above mentioned, my work tries to comprehend the social dialogue in all its limits It tries to characterize these very complicated problems and think about limits …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta