Kristýna Hošková

Bachelor's thesis

Současný ošetřovatelský pohled na problematiku kolorektální chirurgie

Current nursing view on the issue of the colorectal surgery
Anotácia:
Bakalářská práce "Současný ošetřovatelský pohled na problematiku kolorektální chirurgie" je prací teoreticko-výzkumnou. Práce se zaměřuje na novou metodu léčby kolorektálního karcinomu fast-track, zejména na její vliv v oblasti předoperační i pooperační ošetřovatelské péče. Teoretická část poskytuje teoretická východiska pro část výzkumnou. Ve výzkumné části jsou pomocí dotazníkového šetření zjišťovány …viac
Abstract:
The bachelor thesis "Current nursing view to the issue of the colorectal surgery" is a theoretical-research work. The thesis focuses on the new method of treatment of colorectal carcinoma fast-track, especially its influence on preoperative and postoperative nursing care. The theoretical part provides the theoretical basis for the research part. In the research part, the questionnaire survey investigates …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2017
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PhDr. Kateřina Horáčková, DiS.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hošková, Kristýna. Současný ošetřovatelský pohled na problematiku kolorektální chirurgie. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií