Theses 

Determinanty ovlivňující úspěšnost e-learningové edukace v matematice – Ing. Vít Mikulík, Ph.D. et Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Vít Mikulík, Ph.D. et Ph.D.

Disertační práce

Determinanty ovlivňující úspěšnost e-learningové edukace v matematice

The Determinants influencing the Success of E-learning Education in Mathematics

Anotace: Disertační práce s názvem Determinanty ovlivňující úspěšnost e-learningové edukace v matematice se zabývá problematikou e-learningové edukace v matematice v závislosti na konkrétně vybraných determinantách. Úspěšnost edukace je zkoumána z několika hledisek. K porovnání úspěšnosti mezi e-learningovou edukací a klasickou výukou bylo užito experimentu založeného na dvou rovnocenných skupinách. Závislost úspěšnosti edukace na proměnných byla zjišťována u determinant studijní styl, absolvovaná střední škola a pohlaví. Další část je věnována nalezení typického studenta, pro kterého je užití e-learningové edukace nejvýhodnější.

Abstract: The doctoral thesis entitled The Determinants Influencing the Success of E-learning Education in mathematics deals with e-learning education in mathematics, depending on the particular selected determinants. The success of education is examined from several perspectives. To compare the success rates between e-learning education and traditional teaching an experiment based on two equivalent groups was used. The dependence of the success of the education on variables was studied in the determinants of learning style, type of high school and gender. Another section of the thesis is dedicated to finding a typical student for whom the use of e-learning education would be the most beneficial.

Klíčová slova: Determinanta, úspěšnost, elearning, studijní styl, determinants, success, learning style

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2014
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 06:14, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz