Veronika Kovářová

Master's thesis

Podpora činnosti nestátní neziskové organizace komerční společností a jejich spolupráce při pořádání charitativních a benefičních akcí

Support of activities of non-profit organization by a profit organization, their cooperation on organizing a charity event
Abstract:
Cílem diplomové práce je díky detailnímu rozboru Koncertu proti konci světa stanovit základní charakteristiky akcí pořádaných neziskovými organizacemi ve spolupráci se ziskovými subjekty, vymezit problémy jejich manažerského, produkčního i finančního zajištění a následně navrhnout opatření, jak se problémů vyvarovat. Dalším cílem je zjištění, zda může model spolupráce neziskového a ziskového sektoru …more
Abstract:
The goal of this master thesis is a to establish basic characteristics of events produced by non-profit organizations in cooperation with profit organizations, to assess their management, production and funding problems and to provide solutions to these problems. This will be achieved through detailed analysis of the "Koncert proti konci světa" concert. Another goal is to assess, if the model of cooperation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 10. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2014
  • Supervisor: Václav Riedlbauch
  • Reader: Michaela Rýgrová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41724