Kristýna Doleželová

Bakalářská práce

Interní personální marketing ve vybrané společnosti

Internal Personnel Marketing in Selected Company
Anotace:
Fluktuace zaměstnanců je v současné době velice aktuální téma vzhledem k rekordně nízké nezaměstnanosti v České republice. Ve své bakalářské práci řeším fluktuaci ve vybrané společnosti, která se s tímto problémem potýká. S tímto pojmem úzce souvisí dobré jméno značky, které lze utvářet pomocí tzv. personálního marketingu. Zaměřuji se pouze na interní personální marketing, tedy činnosti týkající se …více
Abstract:
Staff turnover is a very topical topic. In the Czech Republic is salso a low unemployment. In my bachelor thesis I deal with fluctuation in selected company. The term fluctuation is also related with the term good brand name. It forms personnel marketing, but in this thesis I will focus only on internal personnel marketing. That means all areas of employee care. From recruitment to dismissing employees …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Roman KOZEL, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Doleželová, Kristýna. Interní personální marketing ve vybrané společnosti. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). Moravská vysoká škola Olomouc. Moravská vysoká škola Olomouc

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 3. 2022 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Moravská vysoká škola Olomouc, Moravská vysoká škola Olomouc

Moravská vysoká škola Olomouc

Moravská vysoká škola Olomouc

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management