Bc. Lenka Vídenská

Master's thesis

Work Engagement Antecedents

Work Engagement Antecedents
Abstract:
Cílem této práce bylo ověřit integrovaný model individuálních a organizačních antecedentů pracovní angažovanosti. Z individuálních antecedentů byly zkoumány osobnostní charakteristiky navržené Macey a Schneiderem (pozitivní emocionalita, proaktivní osobnost, svědomitost a autotelická osobnost), věk a gender. Jako organizační antecedent byla zkoumána vnímaná míra uspokojení základních psychologických …more
Abstract:
The aim of this thesis was to examine an integrated model of individual and organizational antecedents of work engagement. On the side of the individual, personality characteristics proposed by Macey and Schneider (positive affectivity, proactive personality, conscientiousness, and autotelic personality), gender, and age, were examined. As organizational antecedent, perceived satisfaction of basic …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 12. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 1. 2014
  • Supervisor: doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií