Bc. Weronika LIPŠOVÁ

Diplomová práce

Kulturní odlišnosti výchovy a jejich vliv na proces sociální integrace

Cultural differences in education and its influence on the process of social integration
Anotace:
V předkládané diplomové práci se věnujeme problematice rodinné výchovy v kontextu kulturních odlišností a jejich vlivu na sociální integraci. Cílem výzkum je analyzovat výchovný proces a identifikovat jeho determinanty v kontextu kulturních odlišností s následným vlivem na sociální integraci. Na základě výsledků této analýzy směřujeme k návrhu efektivních doporučení, jež mohou sloužit například školám …více
Abstract:
In this present thesis we focus on the issue of family education in the context of cultural differences and their impact on social integration. The aim of the research is to analyze the educational process and identify its determinants in the context of cultural differences with the consequent impact on social integration. Based on the results of this analysis we are heading towards the design of effective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LIPŠOVÁ, Weronika. Kulturní odlišnosti výchovy a jejich vliv na proces sociální integrace. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta