Inesa PLASSOVÁ

Bachelor's thesis

Instalace SITE SPECIFIC - Labyrint

SITE SPECIFIC
Abstract:
Výstupem mé bakalářské práce je instalace, konkrétně Site specific. Vybrala jsem si ji proto, že podle mého názoru dokonale reflektuje sílu našich myšlenek. Instalace nechává divákovi dostatečnou volnost a prostor. Cílem mé práce je propojení všech lidí, kteří se k objektu přiblíží. Jde mi o zamyšlení nad svobodou člověka z hlediska společenského, nikoli politického. Toho jsem chtěla docílit pomocí …more
Abstract:
The result of my bachelor work is installation, concretely site specific. I choosed it because in my opinion it perfectly shows power of my thoughts. Installation provide to the audience enough of latitude and space. The main aim of my work is connecting all the people who come closer to the object. It's about human freedom in sociable side not the political. I wanted to achieved with enlarge playing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. akademický malíř Vladimír Merta

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PLASSOVÁ, Inesa. Instalace SITE SPECIFIC - Labyrint. Plzeň, 2017. bakalářská práce (BcA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/