Bc. Petra Kleinbauerová

Bakalářská práce

Léčebně-rehabilitační plán a postup po operaci meziobratlové ploténky

Medical rehabilitation plan and process after intervertebral disc operation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá diagnózou výhřezu meziobratlové ploténky. Práce je rozdělena do tří částí – část obecná, speciální a kazuistika. V obecné části jsou obsaženy poznatky anatomické, biomechanické, posturální a základní informace o hernii meziobratlové ploténky spolu s diagnostikou a možnou terapií. Speciální část je zaměřena na využívající se ucelenou rehabilitaci. V kazuistice je uvedeno vyšetření …více
Abstract:
This thesis deals with the diagnosis of intervertebral disc hernia. This work is divided into three parts – general, special, case report. In general part you can find knowledge about anatomy, biomechanic, postural and basic informations about intervertebral disc hernia together with diagnostic and used therapy. Special part is focused on using the comprehensive rehabilitation. The case study contains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Nagyová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta