Vojtěch BURIAN

Bakalářská práce

Vliv SM systému dle Smíška na výhřez meziobratlové ploténky

Influence of SM system by Smíšek on prolapse of spinal disc
Anotace:
- Úvod: Bederní páteř a páteř obecně patří k částem těla, které se v průběhu života opotřebovávají nejvíce. Na funkci celé páteře se podílí mnoho kloubních spojení, vazů, svalů a jiných struktur. Tyto struktury mají často sklony k patologiím, a proto je zátěž na páteř o to větší. Ve své bakalářské práci se zabývám výhřezem meziobratlové ploténky v bederní oblasti. Toto téma jsem si vybral pro jeho …více
Abstract:
- Introduction: Lumbal spine and spine in general belongs to parts of bodies, which are during life the most used. On function the whole spine participates a lot of joints, ligaments and muscles. These structures have predisposition to pathology, and that is the reason that stress on the spine is even bigger. In my bachelor thesis I occupy with herniation of intervertebral disc in lumbal spine. This …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Marek Jelínek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BURIAN, Vojtěch. Vliv SM systému dle Smíška na výhřez meziobratlové ploténky. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií