Theses 

Indikátory finanční výkonnosti bank ve vybraných zemích CEE – Bc. Vojtěch Mečíř

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Vojtěch Mečíř

Diplomová práce

Indikátory finanční výkonnosti bank ve vybraných zemích CEE

Indicators of financial performance of bank in selected CEE countries

Anotace: Diplomová práce se věnuje identifikaci faktorů, které měly vliv ve sledovaném období 2008 - 2014 na finanční výkonnost největších univerzálních komerčních bank v Polsku, Slovinsku a Maďarsku. Teoretická část je zaměřena na studie zabývající se danou problematikou v bankovních sektorech jiných zemí. Dále je zde popsáno bankovní podnikání v zemích, jimiž se diplomová práce zabývá. v praktické části je sledován vývoj faktorů vnitřního a vnějšího pro-středí daných zemí a bank. Za pomocí korelační a regresní analýzy je identifikován vztah mezi finanční výkonností a vybranými faktory. Finanční výkonnost je vyjádřena ukazateli ROAA a ROAE. Součástí práce je i komparace zjištěných výsledků s již provedenými studiemi.

Abstract: The diploma thesis deals with identifying factors that influenced financial performance of the largest universal commercial banks in Poland, Slovenia and Hungary in the period 2008-2014. The theoretical part focuses on studies dealing with this topic in the banking sectors in other countries. Furthermore, there is described a banking business in countries with which the thesis deals. The practical part follows a development of factors of internal and external environment in Poland, Slovenia, Hungary and selected banks. a correlation analysis and a regression analysis are used to identify a relationship between financial performance and selected factors. Financial performance is expressed by indicators ROAA and ROAE. The thesis also includes a comparison of the obtained results with other studies.

Klíčová slova: Finanční výkonnost, rentabilita, korelační analýza, regresní analýza, faktory vnitřního prostředí, faktory vnějšího prostředí

Keywords: Financial performance, profitability, correlation analysis, regression analysis, factors of internal environment, factors of external environment

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/51559 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 08:26, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz