Bc. Monika Tomšů

Diplomová práce

Analýza rizik a havarijní plánování ve vybrané společnosti

Risk Analysis and Emergency Planning in a Selected Company
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou rizik a havarijním plánováním společnosti zpracovávající nebezpečné látky. Teoretická část poskytuje východiska pro kvalitní zpracování hodnotné analýzy rizik, která je základním prvkem pro vytvoření účinného systému havarijního plánování. Praktická část se zaměřuje na analýzu havarijního plánování vybraného podniku s využitím legislativních požadavků. Výstupem práce …více
Abstract:
Diploma thesis deals with the risk analysis and emergency planning of the company processing dangerous material. Theoretical part provides solution for quality processing of valuable risk analysis that is a basic element for creating of effective system of emergency planning. Practical part aims at analysis of emergency planning of a selected company with an application of legislative requirements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Tomšů, Monika. Analýza rizik a havarijní plánování ve vybrané společnosti. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe