Bc. Markéta VALENTOVÁ

Diplomová práce

Výměnný obrázkový komunikační systém v edukaci osob s postižením.

PICTURE EXCHANGE COMMUNICATIVE SYSTEM IN HANDICAPPED PEOPLE EDUCATION
Anotace:
Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma Výměnný obrázkový komunikační systém v edukaci osob s postižením. Výběr tohoto tématu ovlivnila především má práce vychovatelky v Základní škole pro tělesně postižené a mé působení ve třídě u žáků s kombinovaným postižením, u kterých aplikujeme metodu VOKS. V úvodu nastíním cíl a výzkumné úkoly diplomové práce. V teoretické části se zabývám Narušenou komunikační …více
Abstract:
The issue I have chosen for my thesis is ?Picture Exchange Communicative System in Handicapped People Education?. The preference of this topic is given by the fact I have been working as an assistant in a primary school for disabled pupils. The main reason especially was my work in a class with combined handicap children who this method of image exchange communication system is applied for. The thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2010
Zveřejnit od: 8. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VALENTOVÁ, Markéta. Výměnný obrázkový komunikační systém v edukaci osob s postižením.. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta