Mgr. Jan Bilík

Bakalářská práce

Propaganda a ideologie ve spionaznim filmu 50. let

Propaganda and ideology in fifties' spy film
Anotace:
Práce se zaobírá tématem propagandy a ideologie v oblasti špionážních filmů 50.let 20. století. Klade si za cíl prozkoumat obecné tvrzení označující špionážní filmy této epochy za propagandistické. Součástí práce je vymezení všech pro výzkum základních pojmů, Na příkladu několika vybraných špionážních filmů z Československa a USA se práce snaží odhalit a popsat jednotlivé použité metody propagandy …více
Abstract:
Thesis deals with propaganda and ideology in spy film in fifties. Thesis deals with common claim, that Czechoslovak and American spy films in fifties were strongly propagandistic and ideological.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Marika Kupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta