Theses 

Psychosociální stresory a pracovní výkon – Ing. Petra Fialová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Petra Fialová

Bakalářská práce

Psychosociální stresory a pracovní výkon

Psychosocial Stressors and Work Performance

Anotace: Tato práce se zabývá reakcí lidského organismu na vnější a vnitřní podněty, možnými příčinami a dopady těchto reakcí na činnost lidí, jako zaměstnanců, a jejich hodnocení každodenních situací v pracovním, ale i soukromém životě. V této práci sleduji, do jaké míry může být krátkodobý nebo dlouhodobý stres odpovědný za lidská selhání jak v pracovním, tak osobním životě. Jak se opomíjený stres může podílet na poklesu vysoké pracovní motivace a zvyšování pochybností o svých vlastních kvalitách, profesních znalostech a zkušenostech. V této práci se setkáváme s rozdílným myšlením a popisem, jak se lidé vyrovnávají s různými životními situacemi, které se prolínají z osobního do pracovního života a naopak.Na základě dotazníku a následné analýzy, kde jsou kladeny otázky zaměstnancům, mužům i ženám, kteří jsou na počátku pracovního poměru a zaměstnancům, kteří jsou v organizaci již několik let, jsou posuzovány rozdílné myšlenky a vyrovnávání se s různými stresovými situacemi a následné vyhodnocování a hledání příčin zjištěných výsledků.Samozřejmou součástí dokumentu jsou příklady metod používaných k úspěšnému vyrovnávání se se stresem a metod pomáhajících stresu se účinně vyhýbat a rozbor způsobů, jak si zachovávat svou fyzickou, ale i duševní rovnováhu, výkonnost a vyhnout se stresujícím, dokonce i konfliktním situacím, které jsou v současné době jednou z hlavních příčin přetížení a následného selhávání lidí.

Abstract: This research is considering the reactions of human organism to external and internal stimulations and possible causes and impacts of those reactions to employees and their valuation of daily situations in their work as well as in personal life. It is also monitoring to what degree can be the temporary or permanent stress responsible for human failures in working or personal lives. The neglected stress can be the reason of decrease of working motivation and the people can start to doubt about their professional qualities and experiences. We can also find here the different way of thinking and descriptions how the people cope with various life situations which can influent both working and personal life. Men and women with different length of employment have been interviewed and based on the questionnaire and following analyses we can see the different ways how the people solve the stress situations. As a part of this research you can find some examples of methods how to cope successfully with stress and how to keep the physical and mental balance as well as how to avoid conflicts which are the main reason of overload and failures of the people.

Klíčová slova: Stres, stresory, pracovní výkon, motivace, psychická zátěž / Stress, stresorss, work performance, motivation, mental stress

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. PhDr. Viktor Červený
  • Oponent: Mgr. Andrea Zakouřilová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 17:36, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz