Bc. Mariana Kokorudz

Diplomová práce

Fyzická a psychická zátěž sester pracujících v intenzivní péči

Physical and mental stress of nurses working in intensive care
Anotace:
Diplomová práce se zabývá fyzickou a psychickou pracovní zátěží sester pracujících v intenzivní péči. Teoretická část popisuje všeobecnou charakteristiku ošetřovatelské profese a sestry samotné. Následně přibližuje problematiku fyzické a psychické pracovní zátěže, včetně syndromu vyhoření a možnosti prevence. Praktická část analyzuje a hodnotí výsledky anonymního dotazníkového šetření ve FN Brno. Cílem …více
Abstract:
The thesis deals with the physical and mental workload of nurses working in intensive care. The theoretical part describes the general characteristics of the nursing profession and nurses themselves. Subsequently, it discusses the issues of physical and mental workload, including burnout and prevention. The practical part analyzes and evaluates the results of the anonymous questionnaire survey in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Marie Zítková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Intenzivní péče / Intenzivní péče

Práce na příbuzné téma