Jaroslav Dubský

Bakalářská práce

Návrh konstrukčního přípravku k ustavení děrovací jednotky vůči adaptéru

Proposal of Constructial Preparation to Setting Punching Unit in the Face of Adapter
Anotace:
DUBSKÝ, J. Návrh konstrukčního přípravku k ustanovení děrovací jednotky vůči adaptéru: bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012, 36 s. Vedoucí práce: Petřkovská, L Bakalářská práce se zabývá praktickým hledáním vhodného řešení pro zvýšení jakosti výrobků, zhotovených na jednoúčelovém stroji. V úvodu jsou zpracovány teorie a technologie …více
Abstract:
DUBSKÝ, J. Proposal of Constructial Preparation to Setting Punching Unit in the Face of Adapter: Bachelor thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of machining and assembly, 2012, 35 p. Thesis head : Petřkovská, L Bachelor thesis is dealing with the search of suitable solutions to increase product quality, made on a dedicated machine. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Lenka Petřkovská
  • Oponent: Jana Šťastná

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Strojírenská technologie