Pavel Bryknar

Master's thesis

Sociální komunikace a její vliv na pracovní klima zaměstnanců veřejné správy

Social communication and its impact on the working climate of public employees
Abstract:
Práce se zabývá zákonitostmi při vzájemné komunikaci mezi lidmi a to se zaměřením na problematiku vlivu této mezilidské komunikace na kvalitu pracovních vztahů u pracovníků veřejné správy. Sociální komunikace a vůbec vše, co se nějakým způsobem dotýká fungování zdravých mezilidských vztahů, ať už pracovních nebo soukromých, je velmi důležitou složkou života každého lidského jedince. Tyto jevy a zákonitosti …more
Abstract:
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Gesetzmässigkeiten der Kommunikation unter den Menschen bezogen auf den Einfluss der zwischenmenschlichen Kommunikation auf die Qualität der Arbeitsbeziehungen bei den Angestellten der öffentlichen Verwaltung. Die Sozialkommunikation und alles, was die richtigen zwischenmenschlichen Beziehungen anbetrifft, seien es Arbeits- sowie Privatbeziehungen, bilden einen …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 8. 2010
  • Supervisor: Eva Šimková
  • Reader: Václav Šíma, Vladislava Šumberová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové. Archiv