Mgr. Hana Koubková

Bakalářská práce

Fine Ware Ninevite 5 Pottery from Khabur Basin Project

Fine Ware Ninevite 5 Pottery from Khabur Basin Project
Anotace:
Tato práce se zabývá jemnou keramikou z horního a středního povodí řeky Khabur v severovýchodní Sýrii, kde na konci 20. století probíhal archeologický výzkum a povrchový sběr prováděný americkou Yalovou univerzitou, zvaný Projekt v povodí řeky Khabur. Studium keramického materiálu je důležité z hlediska objevení nových lokalit s Ninive 5 osídlením v zájmové oblasti. Pouze patnáct jedinců bylo určených …více
Abstract:
This paper is concerned with fine ware Ninevite 5 pottery from Upper and Middle Khabur Basin in northeast Syria, where Yale University conducted surface survey at the end of the last century, called Khabur Basin Project. Study of this material is important for discovery of new Ninevite 5 sites in the area of interest. There were designated fifteen Ninevite 5 sherds (Group 1) and eight of them occurred …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta