Bc. Dominika Miarková

Bakalářská práce

Burials of Infants and Children in the Khabur Region and Eski Mosul Region during the Third Millennium BC

Burials of Infants and Children in the Khabur Region and Eski Mosul Region during the Third Millennium BC
Anotace:
Tato práce se zabývá analýzou pohřbů dětí a novorozenců do věku 12 let v lokalitách nacházejících se v horním a středním povodí řeky Khabur v severovýchodní Sýrii a v nížině Eski Mosul v severovýchodním Iráku během období 3. tisíciletí před naším letopočtem. Důraz je kladen na způsob, jakým byli nedospělí jedinci pohřbíváni v průběhu 3. tisíciletí, na místo uložení hrobu, na typ hrobu a na pohřební …více
Abstract:
This thesis analyses the burials of infants and children as old as 12, from archeological sites located in the Upper, Middle and Lower Khabur regions in northeastern Syria and in the Eski Mosul area, dating to the 3rd millennium BC. It studies the manner, in which the young individuals were buried during this period, on the location of the grave, the type of the grave, and the burial goods to determine …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Inna Mateiciucová, Ph.D.
  • Oponent: Stefano Valentini, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta