Katrina Kováčová

Bachelor's thesis

Využití nehmotného kulturního dědictví UNESCO pro cestovní ruch

The use of intangible cultural UNESCO heritage in tourism
Abstract:
This bachelor thesis investigates the use of Intangible Cultural Heritage for Tourism. This paper aims to present analysis of how the Czech tourism uses UNESCO's intangible cultural heritage. The first part of the bachelor thesis is dedicated to the description of destination management, tourism, and forms of tourism, UNESCO, history of UNESCO in the Czech Republic, cultural heritage, and conditions …viac
Abstract:
Bakalárska práca sa venuje Využitiu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO pre cestovný ruch . Cieľom práce je analyzovať ako cestovný ruch v Českej republike využíva nehmotné kultúrne dedičstvá UNESCO. V prvej časti je opísaný destinačný management, cestovný ruch, formy cestovného ruchu, organizácia UNESCO, história UNESCO v Českej republike, kultúrne dedičstvo, podmienky zápisu prírodných a kultúrnych …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/y890d/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedúci: Ing. Jitka Mattyašovská
  • Oponent: Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Bachelor programme / odbor:
Gastronomy, Hotel Management and Tourism / Hospitality Management (Study in Czech)