Bc. Lenka Schrepfferová

Diplomová práce

Rozbor image značky Česká republika

Analysis of Brand Image of the Czech Republic
Anotace:
Tématem diplomové práce je Rozbor image značky Česká republika. První část práce je zaměřena na teoretická východiska. Vymezeny jsou všechny základní pojmy a popsán je vztah národní identity, národní značky a národního image. Důraz je kladen na výklad pojmu nation branding a podrobnou charakteristiku nástrojů řízení národní značky. V aplikační části práce jsou analyzovány jednotlivé prky značky a jejich …více
Abstract:
The topic of this diploma thesis is the analysis of the image of the Czech Republic brand. The first part is focused on the theoretical basis. All the basic terms are described and the relation between national identity, national brand and national image is described. Emphasis is put on the explanation of the term national branding and the thorough characteristics of the tools of the national brand …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Ing. Alena Pilná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní