Mgr. Simona Šebestová, Ph.D.

Diplomová práce

Hodnocení výslovnosti ve výuce anglického jazyka

Some Aspects of Assessing Pronunciation in EFL Classes
Anotace:
Diplomová práce Aspekty hodnocení výslovnosti ve výuce anglického jazyka se zabývá testováním a hodnocením výslovnosti. Jsou zde představeny dva přístupy k hodnocení výslovnosti, analytický a celostní, oba subjektivní - založeny na dojmu hodnotitele. Práce prezentuje různé druhy testů a kritéria pro postup při jejich výběru, stejně jako kritéria pro hodnocení. Dále se zabývá podmínkami, které je nutno …více
Abstract:
The thesis Some Aspects of Assessing Pronunciation in EFL Classes deals with pronunciation testing and assessment. It presents two approaches to pronunciation assessment – atomistic and holistic, both subjective – impression-based. The wotk presents various testing activities and criteria for their choice as well as criteria for assessing. Next, it deals with conditions necessary to be taken into account …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslav Ondráček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy