Pavla Cahová

Bakalářská práce

Finanční analýza vybrané společnosti ve vazbě na výkaz zisku a ztráty v podmínkách ČR

Financial Analysis of a Selected Company in Relation to Profit and Loss Statement in the Czech Republic Conditions
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zanalyzovat výkonnost vybrané společnosti zabývající se autobusovou dopravou ve vazbě na údaje z výkazu zisku a ztrát. Na základě zjištěných výsledků zpracovat vlastní návrh pro případné zlepšení finančního vývoje společnosti a tento návrh ověřit.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Cestovní ruch

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.