Theses 

Školní pohybová aktivita žáků na 1. stupni základní školy – Mgr. Lenka Paroulková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Lenka Paroulková

Diplomová práce

Školní pohybová aktivita žáků na 1. stupni základní školy

School physical activity of primary school pupils

Anotace: Diplomová práce pojednává o školní pohybové aktivitě žáků na 1. stupni základní školy. Teoretická část se věnuje vymezení základních pojmů, charakteristice dětí mladšího školního věku a školní zralosti. Dále je uveden význam pohybové aktivity a další možnosti rozvoje pohybové aktivity dětí ve škole. Na konci teoretické části jsou popsány typy intervenčních programů spojených s podporou pohybu. Výzkumná část analyzuje data z časového snímku dne dětí mladšího školního věku a podává aktuální informace o současném obsahu, objemu a intenzitě školní pohybové aktivity respondentů. V závěru výzkumné části je zpracováno hodnocení zájmu učitelů o pohybovou aktivitu žáků.

Abstract: This thesis focuses on the school physical activity of elementary school children. The theoretical part defines basic concepts and also describes elementary school children and the school readiness. The next chapter states the importance of physical activity and also suggests other ways or possibilities of a support of school physical activity. At the end of the theoretical part there are several types of intervention programs which support physical activity desribed. The research part analysis dates from the time frame of a day which fulfilled school elementary children few mounths ago and it provides the information about present content, volume and intesity of physical activity of school respondents. At the end of the research there is an evaluation of the teachers interests in physical activity of pupils.

Klíčová slova: Školní pohybová aktivita, tělesná výchova, děti mladšího školního věku, časový snímek dne, School physical activity, Physical Education, elementary school children, a time frame of a day

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Vojtěch Nováček, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 17:55, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz