Bc. Kateřina Trtíková

Bakalářská práce

Profesní organizace porodních asistentek

Professional organizations of midwives
Anotace:
Předkládaná teoretická práce se zabývá profesními organizacemi porodních asistentek. Snahou je zmapovat profesní sdružení porodních asistentek, jejich vývoj a současný stav s ohledem na historické, kulturní, společenské i politické souvislosti. Situace na poli profesních organizací porodních asistentek je složitá. Tato okolnost hrála roli v rozhodnutí zpracovat teoretickou práci, která má za cíl co …více
Abstract:
The title of the bachelor thesis is Proffesional organization of midwives. The current state of the professional organizations of midwives in the Czech Republic is very complicated. This bachelor´s thesis maps the situation of the professional organization of midwives in our country. This thesis is a summarization of the current state of midwifery issues and professional organizations of midwives. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Veselá
  • Oponent: PhDr. Marie Švábová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka