Bc. Zuzana Lenhartová

Diplomová práce

Kdo povede porod?: Veřejná kontroverze kolem profesionalizace porodní asistence

Who's to take care of births?: The public controversy over the professionalization of Czech midwifery
Anotace:
Diplomová práce je případovou studií profesionalizace porodní asistence v ČR, kterou zkoumá v kontextu veřejné kontroverze kolem změn v současném českém porodnictví. Úvodní kapitoly práce se zabývají současností a historií porodní asistence, otázkami „přirozeného“ a lékařsky vedeného porodu a tématem profesionalizace porodní asistence. Analýza je věnována rozboru dvou debat (veřejné Masarykovy debaty …více
Abstract:
This thesis is a case study of profesionalization of birth midwifery in the Czech Republic. It is researched in the context of a public controversy, surrounding changes of the contemporary czech obstetrics. The initial chapters of this thesis inquire into the current state and the history of the midwifery, the questions of „natural“ and physician-led births and the theme of the birth assistance profesionalization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Zdeněk Konopásek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie