Theses 

Preventivní působení v NZDM aneb zavedení programu specifické prevence do NZDM Autobus – Bc. Michaela Tomancová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michaela Tomancová

Bachelor's thesis

Preventivní působení v NZDM aneb zavedení programu specifické prevence do NZDM Autobus

Preventive action in NZDM as well as the introduction of specific prevention program in NZDM Autobus

Abstract: Hlavním cílem práce je vytvořit metodický manuál programu primární specifické prevence „Svoboda a zodpovědnost“ a jeho zavedení do praxe Nízkoprahového klubu pro děti a mládež Autobus. Tento klub se nachází v okrajové části Prahy a v evidenci má přibližně 150 uživatelů nebo zájemců o službu. Práce bude sloužit jako metodický manuál pro tvorbu a realizaci všech témat programu primární specifické prevence Tématického modelu v NZDM Autobus. V první kapitole se zabývám základními pojmy sociální prevence a charakteristikou cílové skupiny, pro kterou je program určen. Druhá kapitola se věnuje systému sociálních služeb se zaměřením na služby sociální prevence poskytované pro děti a mládež, tedy NZDM. Třetí kapitola je popisem vzniku a realizace prvního cyklu specifické primární prevence v NZDM Autobus. Obsahuje komplexní metodiku vzniku tématických listů včetně pilotního listu a metodiku, podle které se řídí všechny činnosti spojené s realizací tématických cyklů v NZDM.

Abstract: The main goal is to develop methodology manual specific primary prevention program, "Freedom and Responsibility" and its implementation in practice the low-threshold club for children and youth Autobus. This club is located in the outskirts of Prague and has a record of approximately 150 users, or interested in the service. The work will serve as a methodological manual for the creation and implementation of all the themes of the program-specific primary prevention model Thematic NZDM Autobus. The first chapter deals with basic concepts of prevention and social characteristics of the target group for which the program is intended. The second chapter is devoted to the social services aimed at prevention of social services provided for children and youth, thus NZDM. The third chapter is a description of a specific implementation of the first cycle of primary prevention in NZDM Autobus. It contains a comprehensive methodology of thematic sheets, including a pilot certificate and the methodology by which to manage all activities associated with the implementation of thematic cycles NZDM.

Keywords: adolescence, specifická primární prevence, sociální služba, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Česká asociace streetwork, Tématický model, Svoboda a zodpovědnost, tématický list, metodický manuál.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2011
  • Supervisor: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Reader: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 25/5/2019 07:17, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz