Lucie ŠEVČÍKOVÁ

Bakalářská práce

Přístup všeobecných sester k nemocným v terminálním stádiu nemoci

General nurses approach to patients at terminal stage of ilnness
Anotace:
Tématem mé práce je přístup všeobecných sester k nemocným v terminálním stádiu nemoci. Cílem práce bylo zjistit: 1. informace o komunikaci všeobecných sester s umírajícím, 2. pohled sester na potřeby umírajícího pacienta, 3. pohled sester na samotné umírání.
Abstract:
The topic of my thesis is the approach of general nurses towards patients in the terminal stage of illness. The aim of my thesis has been to find out: 1. information about communication between general nurses and dying patients, 2. the nurses´ view of the needs of the dying patient, 3. the nurses´ view of the proces of dying.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
Zveřejnit od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEVČÍKOVÁ, Lucie. Přístup všeobecných sester k nemocným v terminálním stádiu nemoci. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta