Bc. Michaela Lišková

Diplomová práce

Analýza mikroprostředí a makroprostředí firmy

Microenvironment and macroenvironment analysis of the company
Anotace:
Předmětem této závěrečné práce je analýza mikroprostředí a makroprostředí společnosti invelt – s.r.o. Práce má ukázat postavení společnosti na trhu prémiových vozů, konkrétně mezi dealery vozů BMW v České republice. Cílem je toto postavení vyhodnotit a případně navrhnout firmě jistá doporučení ke zlepšení. V práci je vyhodnocena situace uvnitř společnosti – její finanční podmínky, personální zdroje …více
Abstract:
A theme of this paper is an analysis of a micro and macroenvironment of the company invelt - s.r.o. The intention is to show the role of the company within the market of premium cars, more specifically its position among the dealers of the cars BMW in the Czech Republic. The goal of this paper is to bring an evaluation and in case of need also recommendations for an improvement. The paper includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Pavel Klička
  • Oponent: PhDr. Ladislav Lašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní