Andrea Nosková

Diplomová práce

Cestovní ruch seniorů a program European Senior Tourism

Senior Tourism and European Senior Tourism program
Anotace:
Diplomová práce se zabývá cestovním ruchem seniorů jakožto jednou z forem cestovního ruchu pro všechny a programem na jeho podporu – programem European Senior Tourism. Jejím cílem je analýza cestovního ruchu seniorů v České republice s přihlédnutím k programu European Senior Tourism, kdy autorka analyzovala dopady programu jednak v průběhu jeho fungování, ale také dopady přetrvávající až do současnosti …více
Abstract:
The Master’s Thesis deals with senior tourism as one of the forms of tourism for all and the program for its support - European Senior Tourism. Its aim is to analyze the senior tourism in the Czech Republic with regard to the European Senior Tourism program, where the author analyzed the impacts of the program both during its operation and also the impacts persisting to the present.In the first part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2019
  • Vedoucí: Zdenka Petrů
  • Oponent: Markéta Kalábová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76498

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch