Šárka Konečná

Bakalářská práce

Genderové role v předškolním věku

Gender roles in pre-school age
Anotace:
Tato práce byla zpracována na téma Genderové role v předškolním věku. Jde o mužskou a ženskou roli v naší společnosti a kultuře, o rozdělení genderových rolí v rodinách, o vnímání genderových rolí dětmi. Teoretická část práce je zaměřena na rodinu, její funkčnost, typy a její vliv na dítě a jeho vývoj. Věnujeme se současné české rodině z hlediska genderových rolí. Hlavním obsahem práce je bližší osvětlení …více
Abstract:
This work was worked into theme Gender roles in pre-school age. Is concerned male and female role in our society and culture, the parting of gender roles in families, the perception of gender roles by children. The theoretical part of my work is aimed at family, her functionality, types and influence on child and progression of child. We follow also modern czech family, above all in term of gender …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB686

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: Petr Zemánek
  • Oponent: Helmut Bley

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv

Univerzita Hradec Králové

UHK, Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy

Práce na příbuzné téma