Jiří Náděje

Bachelor's thesis

Webový redakční systém

Webový redakční systém
Abstract:
Cílem bakalářské práce je ve vybraném redakčním systému vytvořit webové stránky na zvolené téma. V teoretické části bude provedena rešerše známých redakčních systémů a jejich srovnání. Praktická část bude obsahovat návrh a implementaci webové stránky pro správu informací zvoleného obsahu.
Abstract:
The goal of this Bachelor's dissertation is making the website by content management system. Theoretical part of this dissertation will be background research of known content management systems and their comparision. Practical part will include concept and implementation of content management website.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 12. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Zdeněk Šilar, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Náděje, Jiří. Webový redakční systém. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Bachelor programme / field:
Information Technology / Information Technology