Petra Brvnišťanová

Bakalářská práce

Tvorba a optimalizace webových stránek v redakčním systému WordPress

Creation and subsequent optimization of website in the WordPress content management system
Anotace:
Jak již název napovídá, tématem této bakalářské práce je tvorba a optimalizace vybraných webových stránek v redakčním systému WordPress. Práce popisuje postup, metody a potřebné nástroje pro tvorbu moderního a responzivního webu, za pomoci využití redakčního systému WordPress. Dále se soustředí na následnou optimalizaci právě vytvořeného nebo staršího webu, pomocí vhodných měřících nástrojů, a vyřešení …více
Abstract:
As the name suggests, the topic of this bachelor's thesis is the creation and optimization of selected website in the WordPress content management system. The thesis describes the procedure, methods and necessary tools for creating a modern and responsive website, using the content management system WordPress. It also focuses on the subsequent optimization of the newly created or older website, using …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2021
  • Vedoucí: Radim Čermák
  • Oponent: Jiří Korčák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/81977