Mgr. Bc. Hana Švihálková

Bakalářská práce

Detekce a analýza odlehlých bodů (outliers) v datech klinických registrů

Detection and analysis of outliers in clinical registries
Anotace:
Srdeční selhání způsobuje v České republice až 50 % všech úmrtí. Pro jeho výzkum byl zřízen klinický registr AHEAD. Cílem práce je detekovat odlehlá pozorování a chyby v tomto registru a pokusit se ho vyčistit od kontaminantů. Pro detekci odlehlých pozorování byla nejprve zvolena jednorozměrná analýza. Pro každý parametr registru byly vytvořeny základní popisné statistiky a v případě parametrů obsahujících …více
Abstract:
Acute heart failure causes 50% of all deaths in the Czech Republic. The clinical trial AHEAD was developed for its research. The aim of this work is to detect outlier observations and errors in this trial and to try to clean it from contaminants. For the first detection of outliers the univariate analysis has been chosen. Every parameter of the trial has its basic describing statistics and for real …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedoucí: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta