Theses 

Self-networked learning – Hana TULINSKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie - Andragogika

Hana TULINSKÁ

Bakalářská práce

Self-networked learning

Self-networked learning

Anotace: Současným trendem ve vzdělávání dospělých je sebeřízené celoživotní vzdělávání. Současně se však ocitáme v době technologických proměn a nových možností s webem 2.0 a sociálními sítěmi, které mají na vzdělávání vliv. Nasnadě je klást si otázkou, jak tyto oblasti a přístupy spojit. Záměrem práce je vytvoření vlastní vzdělávací perspektivy vycházející z přístupů sebeřízeného učení (sebeřízené učení Malcolma Knowlese, heutagogika jako studie sebeurčeného učení), a přístupů k učení a inovativních metod v prostředí informačních a komunikačních technologií (konektivismus a kybergogika).

Abstract: Contemporary trend in adult education is self-directed lifelong learning. But at the same time, we find ourselves at the age of technological transformations and new opportunities with the web 2.0 and social networks, which has the influence to the education. It is evident to ask a question, how to connect these areas and approaches. The intention of this thesis is to create own educational perspective coming from approaches of self-directed learning (self-directed learning of Malcolm Knowles, heutagogy as a study of self-determined learning) and approaches of learning and innovative methods in the background of information and communication technologies (connectivism and cybergogy).

Klíčová slova: sebeřízené učení, sebeurčené učení, konektivismus, kybergogika, self-networked learning

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015
  • Zveřejnit od: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vít Dočekal, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

TULINSKÁ, Hana. Self-networked learning. Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 00:49, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz