Bc. Bedřich Said

Bachelor's thesis

Processing of the Data Measured by UAV

Processing of the Data Measured by UAV
Abstract:
Kolem nás je množství informací, které nedokážeme zachytit našimi smysly. Takováto data získáváme prostřednictvím různých senzorů. Výrobci senzorů obvykle dodávají nástroje pro zpracování dat naměřených pomocí jejich senzorů. Bohužel stále existuje mnoho produktů, které nemají žádnou podporu pro zpracování a zobrazení získaných dat v grafu nebo na mapě. Tato práce popisuje nově vytvořený nástroj, který …more
Abstract:
There is much information around us that we cannot catch by our senses. Various sensors help us to see other data. The manufacturers of the sensors usually provide a tool for processing and visualization of their output. Unfortunately, many sensors don't have any support for visualization of the measured data in a map or in a plot from the manufacturer. This thesis describes a tool that was created …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 2. 2016
  • Supervisor: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
  • Reader: Ing. Milan Brož

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky