Markéta Brázdová

Bakalářská práce

Molekulově imprintované polymery pro analýzu proteinových biomarkerů pomocí biosenzorů

Moleculary Imprinted Polymers for Analysis of Protein Biomarkers Using Biosensors
Anotace:
V této bakalářské práci jsou v první části shrnuty obecné informace o molekulově imprintovaných polymerech, o jejich přípravě a využití. Dále se zabývá popisem možného spojení těchto imprintovaných polymerů s biosenzory, kde slouží jako receptory, dokáží rozpoznat stanovovaný analyt, a mají proto potenciál v lékařské diagnostice. Poslední část je věnována konkrétním příkladům aplikací těchto biosenzorů …více
Abstract:
The first part of this bachelor's thesis summarizes general information about molecularly imprinted polymers, their preparation, and use. It further describes the possibility of connecting these imprinted polymers with biosensors, where they can serve as receptors, recognize the analyte to be determined, and therefore have potential in medical diagnostics. The last part is devoted to concrete examples …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Lucie Korecká, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Brázdová, Markéta. Molekulově imprintované polymery pro analýzu proteinových biomarkerů pomocí biosenzorů. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant