Jana SITTEROVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a jejich smysl a význam pohledem jejich pracovníků

Low-threshold facility for children and youth and their meaning and significance gaze of their workers
Anotace:
Cílem pracovníků nízkoprahových zařízení pro děti a mládež je motivovat uživatele pomocí různých forem a metod práce ke změně jejich postojů k životním otázkám. Snaží se zlepšit životní situaci uživatelů a přispívat tak ke zlepšení kvality jejich života. To je velmi složité. Bakalářská práce se zaměřuje na zařízení jako taková, uživatele služeb, sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách …více
Abstract:
The main target of the children and youth low-threshold facilities workers is to motivate their clients to change their attitude towards life issues. They try to improve the clients' life situations and contribute to the improvements in the quality of their lives. This can be very complicated. My bachelor work concentrates on the facilities themselves, the use of the service, social workers, workers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SITTEROVÁ, Jana. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a jejich smysl a význam pohledem jejich pracovníků. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses kvknaa kvknaa/2
12. 4. 2017
Složky
Soubory
Bulanova, L.
13. 4. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.