Bc. Vanda Grenarová

Bakalářská práce

Internetové stránky obcí - srozumitelnost a zásady jejich tvorby

Website of municipalities – intelligibility and principles their creation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá tvorbou moderních, srozumitelných a přístupných internetových stránek obcí. V první – teoretické – části jsou definovány základní termíny týkající se veřejné správy, internetových stránek a požadavků na webové stránky orgánů veřejné správy. Druhá – praktická – část analyzuje vybrané internetové stránky dvou obcí na základě stanovených kritérií a také prostřednictvím názoru …více
Abstract:
The bachelor’s thesis analyses creation of modern, intelligible and accessible websites of municipalities. The first – theoretical – part are defined basic terms in public administration, websites and website requirements of public administration authorities. The second – practical – part analyse chosen websites of two municipals on the basis of set criterions and also via opinions inhabitants concrete …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2016
  • Vedoucí: Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Markéta Bobková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch