Theses 

Závislost onkologických pacientů na tabáku a alkoholu – Bc. Michaela Miháliková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specializations in Health Science / Dietitian

Bc. Michaela Miháliková

Master's thesis

Závislost onkologických pacientů na tabáku a alkoholu

The dependence of oncological patients on tobacco and alcohol

Abstract: Teoretická část diplomové práce shrnuje nejdůležitější informace o závislosti na nikotinu a alkoholu. Popisuje, jak tyto závislosti přispívají ke vzniku zhoubných onemocnění a shrnuje poznatky o tom, proč by onkologičtí pacienti měli zanechat kouření a konzumace alkoholu během jejich onkologické léčby. V praktické části je zmapována míra závislosti pacientů kouřících a konzumujících alkohol z Masarykova onkologického ústavu (MOÚ). Dále je zmapováno, zda jejich závislost byla ze strany zdravotnického personálu na MOÚ zjišťována a zda jsou nabádáni k abstinenci. Součástí práce je i edukační brožura podávající základní informace o vlivu tabáku a alkoholu na průběh onkologické léčby.

Abstract: The theoretical part of the thesis summarizes the most important information about the addiction to nicotine and alcohol. Describes how these addictions contribute to the formation of malignant disease and summarizes knowledge about why cancer patients should stop smoking and drinking alcohol during their cancer treatment. In the practical part there is mapped addiction level of patients smoking and consuming alcohol from the Masaryk Memorial Cancer Institute (MMCI) Brno. There is also mapped if medical staff from MMCI asked for their addiction and if they were encouraged to abstinence. The work also includes an educational brochure that contains basic information about effect of tobacco and alcohol usage during cancer treatment.

Keywords: závislost, nikotin, alkohol, onkologické onemocnění, onkologická léčba addiction, nicotine, alcohol, cancer, cancer treatment

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2014
  • Supervisor: MUDr. Milana Šachlová, Ph.D.
  • Reader: prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta


Go to top | Current date and time: 22/3/2019 07:55, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz